Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Gujur Langngi'

Paleng berra' egandu'
Paleng ta' bisa eampet

Aeng mata

Gaggar ta' ekarassa
Mabacca dhadha

Rekong pongsana odhi'
Gi' bisa ekalodhu'
Caltongnga ate gujur salangngi'

Moga aba' eyapora
Sakabbinna sake' pon etarema
Ridha lilla abdina

Sapora'agi
Sapora'agi
Sapora'agi

Guste

East, 25 Januari 2023


Posting Komentar untuk "Gujur Langngi'"